Bescherming van de persoonsgegevens

Algemene verklaring

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR” is Oxycure verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld in het kader van de uitvoering van diensten aangevraagd door de betrokkene, of diens opdrachtgever.

1. RELATIES MET DE PATIËNTEN EN MEDISCHE TUSSENKOMENDE PARTIJEN

Oxycure verbindt er zich toe om de persoonsgegevens nooit te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die noodzakelijk zijn voor de organisatie, de uitvoering en de opvolging van de aangevraagde diensten en/of van de medische behandeling, voor het administratief en reglementair beheer ervan samen met de arts(en), apotheker(s), het ziekenhuis, het woonzorgcentrum of andere medische of sociale tussenkomende partijen, het verzekeringsorganisme van de betrokkene, alsook het RIZIV en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
Oxycure zal de gegevens enkel doorgeven aan de hierboven vermelde tussenkomende partijen.

Oxycure zal de gegevens enkel gebruiken gedurende de duur van de medische behandeling en de uitvoering van de gevraagde diensten, gedurende de garantieperiode van het materiaal of de wettelijke bewaartermijn van de dossiers opgelegd aan Oxycure, onder andere op niveau van administratie (2 jaar), fiscaliteit (7 jaar) of reglementering (20 jaar).

2. ANDERE PROFESSIONELE RELATIES

Oxycure verbindt er zich toe om de persoonsgegevens nooit te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die noodzakelijk zijn voor de organisatie, de uitvoering en de opvolging van de relaties en/of overeengekomen of contractuele diensten met elke betrokken persoon niet opgenomen in de lijst vermeld onder punt 1.

Oxycure zal de gegevens enkel gebruiken gedurende de duur van de overeengekomen of contractuele prestaties en gedurende de wettelijke bewaartermijn van de dossiers opgelegd aan Oxycure op niveau van administratie (2 jaar), fiscaliteit (7 jaar) of reglementering (tot 20 jaar voor de gezondheidsproducten).

3. UITOEFENING RECHT VAN DE BETROKKENE

De betrokkene of diens rechthebbende heeft de mogelijkheid om zijn/haar recht op inzage, correctie, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en uitwissing van zijn/haar persoonsgegevens uit te oefenen binnen de beperkingen van de reglementering in voege, via het aanvraagformulier beschikbaar op de website www.oxycure.be of op eenvoudige telefonische aanvraag aan Oxycure, alle werkdagen, van 9u tot 18u. Het ingevuld formulier kan teruggestuurd worden:

  • Per e-mail naar het adres dpo@oxycure.be;
  • Per fax op het nr. 081 22 15 99;
  • Per aangetekend schrijven naar het adres opgenomen in het formulier.

De website van de Gegevensbeschermingsautoriteit is www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Oxycure verbindt er zich toe dit privacybeleid te handhaven.